ส่งงาน ม.3/1 ที่นี่

สัมมนา social media

ครีเอทิฟคอมมอน คลิก Creative Commons

ประมวลภาพขบวนพาเหรด ร.ร.ทิพยรัตน์วิทยา

ประมวลภาพ ขบวนพาเหรด โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา (ลูกและหลานครูสุนีย์)

This slideshow requires JavaScript.

ประมวลภาพ ค่ายคอมพิวเตอร์ ม.4 วันที่ 10 ก.ค. 53

Advertisement

อบรม Social Network คณะครูวิทยาศาสตร์

This slideshow requires JavaScript.

โรงเรียนวังวิเศษ ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนในฝัน จังหวัดตรัง ได้จัดอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้สื่อ ICT ดังนี้
วันที่ 14 กรกฎาคม 2553 การนำ Social Network เว็บไซต์ WordPress มาใช้

ภาพกิจกรรมอบรม Social Network ด้วยเว็บ WordPress.com

ดร.ชุลีกร ยิ้มสุด รอง ผอ.สพท.ตรัง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด

คณะครูผู้เข้าอบรม

ผลงาน CAI ของผู้เข้าอบรม
คลิก ผลงาน CAI

คลิก ผลงาน CAI ของ อ.คนึงนิตย์ เนียมขำ ร.ร.บ้านบางพระ
การใช้ WordPress และเว็บที่เกี่ยวข้อง
การใช้งาน wordpress

Social_Media_Data-from

สร้างโพลง่ายๆแต่ได้ใจด้วย google docs

<a href="“>การใช้การสร้างโพลด้วย Google docs คลิก